Opetustarjonta

Kuvataiteen perusopetus

Koulun opetus etenee taiteen perusopetuslain yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilas saa päättötodistuksen, kun on osallistunut perus- ja syventäviin opintoihin yhteensä 500 opetustunnin verran. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi.

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennellaan, tehdään grafiikan painotöitä, kuvataan videoita ja animaatioita, otetaan valokuvia jne. vuosittain vaihtuvan teeman mukaan.

Opetuksen sisällöt ja metodit suunnitellaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioiden. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta, kuvallista ilmaisukykyä, kuvallista ajattelua, havaintokykyä ja taitoja ilmaista omia tunteita, mielikuvia ja ajatuksia.

Valmentava opetus (60 min, 5–6-vuotiaat) – tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen

Perusopetus (2 x 45 min, 7–11-vuotiaat) – kartutetaan kokemuksellisesti kuvataiteen perustietoja ja -taitoja

Valmentava työpajaopetus (2–3 x 45min, 10–12-vuotiaat) – opetellaan syventävissä opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Työpaja eli syventäväopetus (3 x 45 min, 12–16-vuotiaat) – syvennetään perusopetusvaiheen tietoja ja taitoja

 

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, jotka kokoontuvat klo 14.30 ja 20.15 välisenä aikana kerran viikossa 2–3 oppituntia kerrallaan. Opettajina toimivat koulutetut kuvataideopettajat.

 

Kurssiopetus:

Kesäkurssi

Kuvataidekoulussa järjestetään vuosittain kesäkurssi heti kesäkuun alussa koulun loputtua. Kurssilla työskennellään kiinnostavan teeman parissa monipuolisesti taiteen eri osa-alueilla.

 

Vauvojen värikylpy

Vauvojen värikylpy on vauvan ja hänen huoltajansa yhteistä kuvataidetoimintaa, jossa korostuvat varhainen vuorovaikutus, moniaistisuus, leikittely, kokeilu ja luova ilottelu. Värikylvyssä tutustutaan eri väreihin, materiaaleihin ja välineisiin ensin tarkastellen, tunnustellen ja tutkien ja edetään vähitellen itse tuotettuun jälkeen. Työskentely tapahtuu lapsen tahtisesti turvallisin välinein ja materiaalein.

81101 Vauvojen värikylpy syksy 17
Maanantaisin 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10. ja 23.10. (yht. 6 krt.) klo 10–11
Kuvataidekoulu Heikkilä, Vanha Heikkiläntie 19 B 
6–8 kk ikäiset vauvat
Opettaja Leena Pentikäinen, 58 €, max 8 perhettä

81102 Vauvojen värikylpy kevät 18
Maanantaisin 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2. ja 26.2. (yht. 6 krt.) klo 10–11
Kuvataidekoulu Heikkilä, Vanha Heikkiläntie 19 B 
6–18 kk ikäiset vauvat
Opettaja Leena Pentikäinen, 58 €, max 8 perhettä

Ilmoittaudu värikylpyryhmiin
Ilmoittautuminen alkaa 28.8.2017 klo 9.


Perhekuvis

Perhekuvis on taideryhmä 2–5-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Myös sisarukset ovat tervetulleita mukaan. Kuvataidetunnille lapsi ja aikuinen yhdessä kokeilevat ja tutkivat erilaisia materiaaleja, värejä ja välineitä. Tavoitteena on iloinen, kiireetön yhdessä tekeminen ja luova ilottelu.

81103 Perhekuvis
Perjantaisin 2017: 15.9., 22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10. klo 10–11.30 ja
Perjantaisin 2018: 19.1., 26.2., 2.2., 9.2., 16.2. klo 10–11.30
2–5-vuotiaat lapset aikuisen kanssa
Opettaja Leena Pentikäinen, 95 €/aikuinen ja yksi lapsi + sisaruksista 10 € lisämaksu
yht. 20 t

Ilmoittaudu perhekuvikseen
Ilmoittautuminen alkaa 24.8.2017 klo 9.

Kuvataidekoulun toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Toimisto palvelee ma−to klo 14−16 ja pe klo 9−11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.