Opetustarjonta

Kuvataiteen perusopetus

Koulun opetus etenee taiteen perusopetuslain yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilas saa päättötodistuksen, kun on osallistunut yhteisiin- ja teemaopintoihin yhteensä 500 opetustunnin verran. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi.

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennellaan, tehdään grafiikan painotöitä, kuvataan videoita ja animaatioita, otetaan valokuvia jne. vuosittain vaihtuvan teeman mukaan.

Opetuksen sisällöt ja metodit suunnitellaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioiden. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta, kuvallista ilmaisukykyä, kuvallista ajattelua, havaintokykyä ja taitoja ilmaista omia tunteita, mielikuvia ja ajatuksia.

Valmentava opetus (60 min, 5–6-vuotiaat) – tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen

Yhteiset opinnot (2 x 45 min, 7–12-vuotiaat) – kartutetaan kokemuksellisesti kuvataiteen perustietoja ja -taitoja

Teemaopinnot (3 x 45 min, 12–16-vuotiaat) – syvennetään perusopetusvaiheen tietoja ja taitoja

 

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, jotka kokoontuvat klo 14.30 ja 20.15 välisenä aikana kerran viikossa 2–3 oppituntia kerrallaan. Opettajina toimivat koulutetut kuvataideopettajat.

 

Vauvojen värikylpy

Vauvojen värikylpy on vauvan ja hänen huoltajansa yhteistä kuvataidetoimintaa, jossa korostuvat varhainen vuorovaikutus, moniaistisuus, leikittely, kokeilu ja luova ilottelu. Värikylvyssä tutustutaan eri väreihin, materiaaleihin ja välineisiin ensin tarkastellen, tunnustellen ja tutkien ja edetään vähitellen itse tuotettuun jälkeen. Työskentely tapahtuu lapsen tahtisesti turvallisin välinein ja materiaalein.

Seuraava värikylpy alkaa syyskuussa 2018! ilmoittaudu 7.8.2018 alkaen osoitteessa https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/

Kuvataidekoulun toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Asiakaspalvelu puhelimitse ma, ti ja to klo 13-16.
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan.