Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden paraneminen lähtee meistä ihmisistä. Liikenneonnettomuuksien pääasiallinen syy on lähes aina liikenneympäristön sijaan tienkäyttäjän itse aiheuttama inhimillinen erehdys. Näin ollen meidän tielläliikkujien asennemuutoksella omaan turvalliseen liikkumiseen on ratkaiseva merkitys. Toisten huomioonottaminen liikenteessä on turvallisuuden kannalta tärkeää. Yleensä ihmisiin vaikuttamisen keinot ovat edullisempia kuin uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Kirkkonummella toimii liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä koordinoi ja seuraa työn etenemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä sekä huolehtii esim. vuosittain tarvittavista resursseista kunnan budjettiin. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää suunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja eri tahojen mm. päättäjien sitoutumista niihin. Liikenneturvallisuustyö on laajaa yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan, kunnassa toimivien vammais- ja vanhusneuvoston sekä poliisin kanssa. Kuntalaisilta ja alan ammattilaisilta tulleet aloitteet tutkitaan ja tarpeellisiksi katsotut kohteet otetaan toteuttamishankkeisiin.

Vuonna 2017 kampanjoitiin suojateiden puolesta. Katso työryhmän päivitys kuntatekniikkapalveluiden Facebook-sivuilta.

Liikenneturvallisuusaloitteen tekeminen

Aloitteen voit tehdä tällä lomakkeella.

Aloitteet käydään läpi kerran vuodessa liikennesuunnitteluinsinöörin toimesta. Edellisen kalenterivuoden aikana tulleet aloitteet viedään kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi seuraavan vuoden keväällä. Lautakunnassa hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan yleensä samana vuonna ellei kyseessä ole isompi investointi.