Laskutusosoitteet

Paperilaskujen laskutusosoitteet

Tiedonvälitysoperaattorimme vaihtaa skannauspalvelun tuottajaa ja siitä johtuen paperilaskujen laskutusosoitteet ovat muuttuneet siten, että aiemman sarjanumeron korvaa kunnan verkkolaskuosoite, PL 299, 02066 DOCUSCAN.

Uudet osoitteemme ovat:

Kirkkonummen kunta
TE003702031070
PL 299
02066 DOCUSCAN

Kirkkonummen kunta / vesihuoltolaitos
TE003702031070101
PL 299
02066 DOCUSCAN

Osoitetiedoissa oleva vastaanottajan verkkolaskuosoite yksilöi kunnan ja sen yksikön. On tärkeää, että verkkolaskuosoite on kirjoitettu oikein.

Laskuissa tulee näkyä, että lasku on osoitettu Kirkkonummen kunnalle. Lisäksi laskussa tulee olla yksilöity tieto siitä, mille kustannuspaikalle ja/tai hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön tarkastusta varten. Vaillinaisin tiedoin varustetut laskut palautetaan lähettäjälle takaisin.

Lisätietoja laskujen käsittelystä antavat www.taitoa.fi/asiakaspalvelu tai Taitoan valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 6399 400, ma – pe klo 8.00 – 16.00. Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- ja paikallisverkkomaksu (mpm/pvm). Verkkolaskujen vastaanottaminen nopeuttaa ja tehostaa ostolaskujen käsittelyä ja vähentää virhemahdollisuuksia.

Verkkolaskuosoitteet

Kirkkonummen kunta
Verkkolaskuoperaattori: Tieto Oyj
Välittäjätunnus (operaattoritunnus/OVT-tunnus): 003701011385
Verkkolaskuosoite: TE003702031070
Mikäli operaattorina on pankki: OKOYFIHH

Kirkkonummen kunta/vesihuoltolaitos
Verkkolaskuosoite: TE003702031070101

Lisätietoja verkkolaskutuksesta saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken Verkkolaskuosoitteistossa. Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista.