Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen.

Kouluterveydenhuolto on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä

Kouluterveydenhuollossa Kirkkonummella seuraamme lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Lisäksi edistämme oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja keskitymme oppimisen tukemiseen. Tarkoituksemme on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja antamaan tarvittavan tuen. Sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon tukeminen on osa kouluterveydenhoitajan työtä.

Jokaisessa koulussa on nimetty kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri. Koululaisena tapaat terveydenhoitajan vuosittain. Tarpeen mukaan sinut ohjataan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, ja teemme yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, muun oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Terveydenhoitaja huolehtii, että rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti. Terveydenhoitajan kanssa voit myös keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, unesta, vapaa-ajasta ja murrosiästä.

Terveydenhoitaja vastaa koulussa tapahtuvasta ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.

Kouluterveydenhuollossa pidämme myös huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen

Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu

Linkki: Pyydä apua nappi

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus - Neuvolapalvelut
ammatit / kouluterveydenhoitajat

Bobäck skola

Gränsnäsvägen 11,

02440 Bobäck

Hälsovårdare Hedberg Linda

050-3272739

Gesterbyn koulu

Vilhokummuntie 2

02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja Heinikkala Tuuli

0401269146


             

Heikkilän koulu

Hirvitie 7

02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja Sarapelto Irina

050-5774756


Kantvikin koulu

Toppapolku 2, 02460 Kantvik

Terveydenhoitaja Hedberg Linda

050-3272739

                   

Kartanonrannan koulu

Kartanonkuja 1 02450 Sundsberg

Terveydenhoitaja Sarapelto Irina

050-5774756


Jokirinteen koulu, ala-koulu

Jokiniityntie 5, 02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja Kenttä Mirkka

050-310 7067


Jokirinteen koulu, ylä-koulu

Jokiniityntie 5, 02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja Järvenpää Elisa

050-3107066


Laajakallion koulu

Laajakalliontie 3, 02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja Carpelan Nancy

050-4143684


Masalan koulu

Vanha hommaksen tie 5, 02430 Masala

Terveydenhoitaja Tammelin Hanna

040-1269636


Nissnikun koulu

Masalantie 268, 02430 Masala

Terveydenhoitaja Ekfors Minna, sijainen 3.8-13.11 Häyhä Pia-Maria

050-4141297

Terveydenhoitaja Tammelin Hanna

040-1269636

Papinmäen koulu

Vilhokummuntie 2, 02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja Heinikkala Tuuli

0401269146


Sjökulla skola

Sjökullavägen 285, 02540  Kylmälä

Hälsovårdare Hellström Marica

050-3107068


Veikkolan koulu

Kisapolku 7 c 02880 Veikkola

Terveydenhoitaja Telaranta Heljä

040-1269147

Terveydenhoitaja Karjalainen Riitta

050-4137422


Vuorenmäen koulu

Eerikinkartanontie 5 02880 Veikkola

Terveydenhoitaja Karjalainen Riitta

050-4137422


Winellska skolan

Winellska skolan

Gesterbybågen 3, 02400 Kyrkslätt

 Hälsovårdare Hellström Marica åk 1-5

050-3107068

 Hälsovårdare Gyllenbögel-Lindberg Eva, åk 6-9

050-5774988


Osastonhoitaja

Antonina Carlberg 

puh: 040-1269145

Palvelupäällikkö

Anna-Lotta Aaltonen

puh: 050-3107064