Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Jatkuvan haun hakulomake kevätlukukaudelle 2022

Hakuaika lukuvuoden 2022-2023 iltapäivätoimintaan on 28.2.-20.3.2022. Hakulomake täytetään Wilmassa. 

Ennen hakemuksen täyttämistä: Tutustu huolellisesti Kirkkonummella toteutettavan koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteisiin
Huomioithan erityisesti kerhopaikan irtisanomisiin ja osallistumismuutoksiin liittyvät voimaantuloajat.

Iltapäivätoimintaa toteuttaa kaikissa kouluissa ainoastaan Kirkkonummen kunta. (Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020, § 114 päättänyt, että koululaisten iltapäivätoiminta kunnallistetaan.)

Papinmäen koulun iltapäivätoiminta

Papinmäen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa vammaispalvelujen asiakkaiden osalta perusturva. Hakuaika on sama kuin koulujen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeita saa Papinmäen koululta. Täytetty lomake palautetaan koulun kansliaan. Lisätietoja saa Papinmäen koulun apulaisrehtorilta, puh. 040 508 1602 tai rehtorilta, puh. 050 414 3428.

Koululaisten iltapäivätoiminta 

Iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa voidaan varata aikaa myös läksyjen tekemiseen. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Iltapäiväkerhot ovat auki koulupäivisin klo 12-17.

·      Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 

·      Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan kaikki periaatteet

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Ennen hakemuksen täyttämistä, tutustu huolellisesti Kirkkonummen iltapäivätoiminnan periaatteisiin

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
opetus / perusopetus

Mirjami Kaski

040 586 7291
mirjami.kaski@kirkkonummi.fi

Jakob West

040 126 9833
jakob.west@kirkkonummi.fi

Mirjami Kaski hoitaa suomenkielisen iltapäivähoidon asioita ja Jakob West ruotsinkielisen aamu- ja iltapäivähoidon asioita.


Asiakasmaksun puolittamisen ja perimättä jättämisen periaatteet 1.8.2021 alkaen


Alennetun kuukausimaksun sähköinen hakulomake 

Alennetun kuukausimaksun tulostettava hakulomake


Osallistumismuutosten tekeminen alla olevalla lomakkeella:

Iltapäivätoiminnan muutoslomake