Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2023-2024 iltapäivätoimintaan on 14.4.-2.5.2023.

Toimintaan haetaan täyttämällä hakulomake Wilmassa. Hakulomake aukeaa hakuajan alkaessa. Toimintaan ei voi hakea ennen hakuaikaa.

Iltapäivätoiminnan periaatteet lukuvuodesta 2023-2024 alkaen

Lukuvuosi 2022–2023

Kuluvan lukuvuoden iltapäivätoimintaan voi hakea täyttämällä jatkuvan haun lomakkeen.

Tutustu Kirkkonummen iltapäivätoiminnan periaatteisiin  (voimassa lukuvuoden 2022-2023 loppuun) ennen hakemuksen täyttämistä. Huomioithan erityisesti kerhopaikan irtisanomisiin ja osallistumismuutoksiin liittyvät voimaantuloajat. Iltapäivätoiminta on maksullista.

Iltapäivätoiminnan periaatteet selkokielellä 

Iltapäivätoiminnan periaatteet selkokielellä ukrainaksi

Tulostettava hakulomake iltapäivätoimintaan (lukuvuosi 2022-2023)

Papinmäen koulun iltapäivätoiminta

Papinmäen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa vammaispalvelujen asiakkaiden osalta perusturva. Hakuaika on sama kuin koulujen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeita saa Papinmäen koululta. Täytetty lomake palautetaan koulun kansliaan. Lisätietoja saa Papinmäen koulun apulaisrehtorilta, puh. 040 508 1602 tai rehtorilta, puh. 050 414 3428.

Koululaisten iltapäivätoiminta 

Iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa voidaan varata aikaa myös läksyjen tekemiseen. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Iltapäiväkerhot ovat auki koulupäivisin klo 12-17.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Ennen hakemuksen täyttämistä, tutustu huolellisesti Kirkkonummen iltapäivätoiminnan periaatteisiin

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
opetus / perusopetus