Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, halut ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa voidaan varata aikaa myös läksyjen tekemiseen. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Iltapäiväkerhot ovat auki klo 12-17.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 iltapäivätoimintaan on 4.2.-24.2.2019.

Ennen hakemuksen täyttämistä:

  • Tutustu huolellisesti Kirkkonummella toteutettavan koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteisiin tästä.
    Huomioithan erityisesti kerhopaikan irtisanomisiin ja osallistumismuutoksiin liittyvät voimaantuloajat.
  • Toiminnan järjestäjät ja ryhmien toimintapaikat ovat lueteltuina omassa osiossaan iltapäivätoiminnan sivuilla. Tarkista ennen hakemuksen täyttämistä, mitä ryhmiä lapsesi koulun yhteydessä toimii.

Hakeminen iltapäivätoimintaan hakuajan jälkeen tästä

Papinmäen koulun iltapäivätoiminta

Papinmäen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa vammaispalvelujen asiakkaiden osalta perusturva. Hakuaika on sama kuin koulujen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeita saa Papinmäen koululta. Täytetty lomake palautetaan koulun kansliaan. Lisätietoja saa Papinmäen koulun apulaisrehtori Jaana Jussilalta puh. 040 508 1602 tai rehtori Marja-Leena Saarelmalta puh. 050 414 3428.

Kirkkonummen kunnan iltapäivätoimintaa koskevat periaatteet voit lukea tästä linkistä. (Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2018 § 68.)

Edellytykset

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Ennen hakemuksen täyttämistä, tutustu huolellisesti Kirkkonummen iltapäivätoiminnan periaatteisiin

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
opetus / perusopetus
Kaisa Ojanen
040-586 7291

Suunnittelija
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi


Asiakasmaksun puolittamisen ja perimättä jättämisen periaatteet

Alennetun kuukausimaksun hakulomake

Iltapäivätoiminnan muutoslomake

Hakeminen kuluvan lukuvuoden toimintaan (kevätlukukausi 2019)

Jatkuva haku lukuvuoden 2018-2019 toimintaan  

Huom! Tällä lomakkeella ei voi hakea lukuvuoden 2019-2020 toimintaan.