Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa voidaan varata aikaa myös läksyjen tekemiseen. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Iltapäiväkerhot ovat auki klo 12-17.

Ajankohtaista kunnan toteuttamassa iltapäivätoiminnassa: 

Laskutusohjelman vaihtumisen vuoksi elo- ja syyskuun asiakasmaksujen laskutus on viivästynyt normaalista laskutusaikataulusta. Asiakkaiden kannattaa huomioida, että tästä johtuen alkusyksyn osalta laskuja saattaa tulla lähekkäin maksuun. Pyrimme normalisoimaan laskutusaikataulun mahdollisimman pian. Pahoittelemme tilannetta. 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2020-2021 iltapäivätoimintaan oli 13.1.-1.3.2020. Uusia hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä opetustoimen suunnittelijaan, puh. 040-5867291, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi.

Ennen hakemuksen täyttämistä:

  • Tutustu huolellisesti Kirkkonummella toteutettavan koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteisiin tästä.
    Huomioithan erityisesti kerhopaikan irtisanomisiin ja osallistumismuutoksiin liittyvät voimaantuloajat.
  • Toiminnan järjestäjät ja ryhmien toimintapaikat ovat lueteltuina omassa osiossaan iltapäivätoiminnan sivuilla. Tarkista ennen hakemuksen täyttämistä, mitä ryhmiä lapsesi koulun yhteydessä toimii.

Papinmäen koulun iltapäivätoiminta

Papinmäen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa vammaispalvelujen asiakkaiden osalta perusturva. Hakuaika on sama kuin koulujen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeita saa Papinmäen koululta. Täytetty lomake palautetaan koulun kansliaan. Lisätietoja saa Papinmäen koulun apulaisrehtori Jaana Jussilalta puh. 040 508 1602 tai rehtori Marja-Leena Saarelmalta puh. 050 414 3428.

Kirkkonummen kunnan iltapäivätoimintaa koskevat periaatteet voit lukea tästä linkistä. (Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2018 § 68.)

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Ennen hakemuksen täyttämistä, tutustu huolellisesti Kirkkonummen iltapäivätoiminnan periaatteisiin

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
opetus / perusopetus

Kaisa Ojanen

040-586 7291

Suunnittelija
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi