Kotoutumisen palvelut

Kirkkonummen kotoutumisen palvelut järjestää kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja.

Monikielistä tietoa koronaviruksesta

Covid-19 leaflet for migrant population

Tietoa Koronaviruksesta Tigrinjankielellä (IOM Italy)

Tietoa Koronaviruksesta Arabinkielellä (IOM Italy)

Diakonissalaitoksen videoita koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä (arabia, dari, suomi)

Kelan puhelinpalvelu arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi avataan jälleen poikkeustilanteen ajaksi


https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla

Kotouttamisen osaamiskeskuksen kokoamaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kokoamaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä

Espoon kaupunki on käynnistänyt yleisen neuvontapuhelimen viidellätoista kielellä koronatilanteeseen liittyen.

Lisätietoa tästä (PDF)

******************************************************************************

Kotoutumisen palvelut on tarkoitettu kuntaan saapuville kiintiöpakolaisille sekä alle kolme vuotta Suomessa asuneille oleskeluluvan saaneille Kirkkonummelle muuttaville henkilöille.

Kotoutumisen palveluihin sisältyy:

  • palveluohjaus ja neuvonta
  • alkukartoitus
  • kotoutumisprosessissa tukeminen
  • psykososiaalinen tuki eri elämäntilanteissa ja niiden muutoksissa
  • hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen
  • kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestäminen muiden tahojen kanssa
  • kotouttamistyön kehittäminen, koulutus ja konsultointi
  • kiintiöpakolaisina kuntaan saapuvien vastaanottojärjestelyt

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kuntia järjestämään kuntaan muuttaneille pakolaisille ja heihin rinnastettaville henkilöille kotoutumisajan palvelut 3 – 4 vuoden ajan oleskelulupastatuksesta riippuen. Tämän jälkeen henkilöt siirtyvät tarvittaessa kunnan aikuissosiaalityön asiakkaiksi ikäryhmittäin.

Kirkkonummen kotoutumisen palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen, kunnan muiden palveluiden, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Asiakastyytyväisyyskysely 2020

Kansalaiset
Maahan- ja maastamuutto
sosiaalietuudet / maahanmuuttajien erityistuet

Palvelupiste

Asematie 3 B, 2 krs,

02400 Kirkkonummi


Tapaamiset vain sovitusti varatulla ajalla, uudessa Perhekeskuksessa, osoitteessa Asematie 3. Ajan voi varata puhelimitse ohjaajien kautta. Tapaamisella on oikeus käyttää tulkkia.


Puhelinajat

sosiaalityöntekijä

040 126 9571

ma-pe 12-13

sosiaaliohjaaja

040 126 9814

ma-pe 9-15


sosiaaliohjaaja

040 126 9803

ma-pe 9-15

sosiaaliohjaaja

040 126 9698

ma-pe 9-15


Pyydä apua -nappi