Kotihoidon tuen kuntalisä

Kotihoidon tukeen saa kunnallista lisää (Kirkkonummi-lisää) alle 2-vuotiaasta lapsesta 150 €/lapsi/kk.

Kirkkonummi-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen kuntalisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella.
Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa ilman, että kotihoidossa oleva sisarus menettää kuntalisän.

Adoptiolapsesta maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää 150 €/kk samoin perustein kuin hoitorahaa. Tämä lisä haetaan sivistys- ja vapaa-aikapalveluista.

Lisätietoja:

Asiakaspalvelusihteeri Tiina Vehmanen
p. 040 1269 301

Suunnittelija Tarja Kotamäki
p. 040 581 2958

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi