Kirkkonummen Kuvataidekoulu

Kirkkonummen kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta 5−16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä kaikille avoimia taidekursseja.

Kirkkonummen kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta 5−16-vuotiaille kirkkonummelaisille lapsille ja nuorille. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja noudattaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää.

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennellaan, tehdään grafiikan painotöitä, kuvataan videoita ja animaatioita, otetaan valokuvia jne. vuosittain vaihtuvan teemaan mukaan. 

Opetuksen sisällöt ja metodit suunnitellaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioiden. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovuutta, kuvallista ilmaisukykyä, kuvallista ajattelua, havaintokykyä ja taitoja ilmaista omia tunteita, mielikuvia ja ajatuksia.

Kuvataidekoulun oppilaaksi ilmoittaudutaan toukokuussa. Tarkempi aikataulu vaihtelee vuosittain. Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikäryhmittäin.

Kuvataidekoulu järjestää myös lyhytkurssiopetusta sekä taideopetusta perheryhmille sekä vauvojen värikylpyä. 

Lisätiedot: www.kirkkonummi.fi/kuvataidekoulu

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Kulttuuri - Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus
kuvataideoppilaitokset / kuvataidekoulut

Satu Ylönen

040 8312742
satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

- Asiakaspalvelu- ja opintokoordinaattori

040 1269312
opistot@kirkkonummi.fi