Kirkkonummen kunta ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos solmivat nuorten hyvinvointia edistävän Ankkuri-sopimuksen

15.03.2022 14:30

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Nuoret Perusturva

Kirkkonummen kunnan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen monialaista viranomaisyhteistyötä koskeva Ankkuri-sopimus allekirjoitettiin tänään Kirkkonummen kunnantalolla.

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Toimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, perhesosiaalityöstä, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä nuoriso- ja vapaa-aikapalveluista. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

– Yhteistyösopimuksen tavoitteena on osaltaan selkeyttää ja edistää moniammatillista viranomaisyhteistyötä sopimusosapuolten välillä. Lisäksi sopimuksen mukaisen ankkuritoiminnan tarkoituksena on myös kehittää ja mahdollistaa viranomaisten välistä tiedonkulkua ja viranomaisten alueellista tilannekuvaa, kertoo Kirkkonummen vs. perusturvajohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto.

Ankkuri-sopimuksen allekirjoittaminen 15.3.