Kirkkonummen koulukeskus

Kirkkonummen koulukeskuksessa toimii Porkkalan lukio. Iltaisin koulukeskuksen tilat ovat muun muassa Kirkkonummen kansalaisopiston käytössä. Kirkkoharjun koulu muutti Jokirinteen oppimiskeskukseen 1.3.2021.

Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa toimivan Porkkalan lukion tulevia toimitilaratkaisuja on selvitetty syksyllä 2019 alkaneessa tarveselvitystyössä. Tavoitteena on toteuttaa yhteinen yhteiskampus suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle lukiolle sekä musiikkiopistolle. Tarveselvitys on hyväksytty keväällä 2020 kunnan päättävissä elimissä.

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampushankkeen tarveselvitys.

Kirkkonummen koulukeskuksen kiinteistön tontti kuuluu Kirkkoniityn asemakaavahankkeeseen.  Koulukorttelin alueelle on suunniteltu asumista, joten tontti poistunee pidemmällä aikavälillä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen käytöstä.