Kirkkonummen koulukeskus

Kirkkonummen koulukeskuksessa toimii Kirkkoharjun koulu ja Porkkalan lukio. Iltaisin koulukeskuksen tilat ovat muun muassa Kirkkonummen kansalaisopiston käytössä. Kirkkoharjun koulu muuttaa Jokirinteen oppimiskeskukseen sen valmistuttua vuonna 2021. Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennustöiden etenemistä voi seurata hankkeen toteuttajan sivuilla.

Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa toimivan Porkkalan lukion tulevia toimitilaratkaisuja selvitetään syksyllä 2019 alkaneessa tarveselvitystyössä. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen laatimisen omalta osaltaan kokouksessaan 14. elokuuta 2019.

Kirkkonummen koulukeskuksen kiinteistön tontti kuuluu Kirkkoniityn asemakaavahankkeeseen.  Koulukorttelin alueelle on suunniteltu asumista, joten tontti poistunee pidemmällä aikavälillä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen käytöstä.