Kielikylpy

Kielikylpy on kielenomaksumismenetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. 

Kielikylpypäiväkoteihin otettavien lasten perheet ovat suomenkielisiä eivätkä lapset osaa ruotsia ennen kielikylvetyksen alkamista. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä ruotsin kielen taitoa - heidän tehtävänsä on pitää yllä lapsensa äidinkieltä.

Neidonkallion päiväkodissa on mahdollista valita ruotsin kielen kielikylpy kielenomaksumis- menetelmäksi. Varhainen täydellinen kielikylpy voidaan aloittaa 5-vuotiaiden ryhmässä ja jatkaa esiopetusryhmässä Papinmäen koulussa. Esiopetus on koulun toimintaa ja esiopetusta täydentävä päivähoito on osa Neidonkallion päiväkodin varhaiskasvatusta.

Kielikylpytoiminnassa henkilökunta käyttää johdonmukaisesti ainoastaan ruotsin kieltä. Tavoitteena on, että lapsi kykenee käyttämään sekä äidinkieltään että kielikylpykieltä kaikissa arkipäivän tilanteissa. Yhteistyössä Kirkkonummen kielikylpy ry:n kanssa järjestetään kielisuihkukerhoja, joissa nuoremmilla lapsilla on mahdollisuus tutustua ruotsin kieleen ennen varsinaisen kielikylvyn aloittamista. Kielisuihkukerhot ovat maksullisia.

Lisätietoa Kirkkonummen kielikylpy yhdistyksen toiminnasta sekä kielikylpypolusta ja –pedagogiikasta löydät Kirkkonummen kielikylpy-yhdistyksen sivuilta.

Kielikylpy jatkuu peruskoulussa

Tavoitteena on, että päiväkodin jälkeen kielikylpyryhmä siirtyy Gesterbyn kouluun, jossa kielikylpy jatkuu. Alimmilla luokilla opetus on pääosin ruotsinkielistä. Myös lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tapahtuu ruotsiksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä.

Lisää kielikylvystä.