Junailijan päiväkoti

Päiväkotimme

Junailijan päiväkoti on osa Nissnikun päiväkodin kokonaisuutta. Junailijan päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää; 1-3 vuotiaat Sammaleiset ja 3-5 vuotiaat Vetehiset.

Junailijan päiväkoti toimii aivan Masalan juna-aseman tuntumassa.

Toimintamme

Lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet ohjaavat toimintamme suunnittelua ja toteuttamista lapsilähtöisen pedagogiikan menetelmin.

Yhteistoiminnallisissa pienryhmissä lapset kokevat yhdessä oppimisen iloa erilaisten projektien ja elämysten äärellä. Pienryhmissä lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään vahvemmin ja näkyvämmin. Lasten omat digitaaliset kasvun kansiot (Pedanet-alusta) tekevät lapsen kasvun ja kehityksen näkyväksi lapselle itselleen, perheelle ja omille ryhmäkavereille. Kasvun kansioihin tallentuvat lapsen omat sadut, piirrokset, ajatukset, yhteiset retket, leikit, lapsen kiinnostuksen kohteet ja halu tutkia ja oppia ympäröivää maailmaa.

Kehitämme toimintaamme varhaiskasvatuksen yhteisten painopistealueiden mukaisesti, joita ovat: Kestävä elämäntapa, lasten luontosuhteen vahvistaminen, liikunnallisen elämäntavan ja lukemisen kulttuurin edistäminen.

Ryhmien yhteystiedot

Sammaleiset 050 588 0657 
Vetehiset 040 591 2614

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Junailijankuja 4
02430 Masala

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Jaana Adler
050 414 0341

Varajohtaja:
Petri Holopainen
050 327 2754

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Marjatta Reiman
040 126 9854

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Niina Muuronen
040 589 3063