Jätehuolto

Lajittelemalla kodin jätteen oikeisiin jäteastioihin, ne voidaan hyötykäyttää. Lajittele eri jätelajit, kuten biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi, omiin astioihinsa. Vie vaarallinen jäte erilliseen keräykseen. Lajitellusta jätteestä saadaan esimerkiksi teollisuuden tai mullan raaka-ainetta tai uusioenergiaa. 

HSY:n jäteopas auttaa jätteiden lajittelupulmissa.

HSY:n sivuilta löydät lisätietoa mm. kierrätyspisteistä, sorttiasemista, keräysautoista ja vaarallisen jätteen vastaanottopaikoista sekä pientalon jätehuollosta.