Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

Meluilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, meluilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Ympäristöilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään Lupapiste-palvelussa. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.

Katso myös Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset, Suuryritykset, Yrityksen perustajat kotimaassa
Järjestys - Tilaisuuksien järjestäminen,Ympäristö - Ympäristöilmoitukset ja luvat
Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus,Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen,Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen,Teiden ja moottoriteiden rakentaminen,Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen,Siltojen ja tunneleiden rakentaminen,Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen,Rakennusten ja rakennelmien purku,Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus,Hissien ja liukuportaiden asennus,Muualla luokittelematon rakennusasennus,Lattianpäällystys ja seinien verhoilu,Kattorakenteiden asennus ja kattaminen,Rakennuskonevuokraus käyttäjineen,Vesirakentaminen,Rakennuspaikan valmistelutyöt,Koeporaus,Sähköasennus,Rappaus,Rakennuspuusepän asennustyöt,Lasitus,Muu rakennusten viimeistely,Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten,Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen,Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen,Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus,Maalaus,Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
ilmoitukset (tiedotteet) / ympäristöilmoitukset