Hankinnat

Hankinnat

Kirkkonummen kunta hankkii kuntalaisille tarjottaviin palveluihin liittyen organisaationsa ulkopuolelta merkittävissä määrin erilaisia tavaroita, palveluita ja rakennusurakoita. Kunnan hankinnat kilpailutetaan noudattaen hankintalakia sekä kunnan omaa hankintaohjeistusta.

Hankintakalenteri

Oheisesta hankintakalenterista näet Kirkkonummen kunnassa suunnitteilla/ valmistelussa olevia hankintoja (vielä julkaisemattomat tarjouspyynnöt) ja hankintaa valmistelevan asiantuntijan yhteystiedot.

Hankintakalenteri (pdf)

Kirkkonummen kunnassa vireillä olevat hankinnat ja tarjouksen tekeminen

Voit tutustua Kirkkonummen kunnan vireillä oleviin (julkaistuihin) kansallisen kynnysarvon ylittäviin tarjouspyyntöihin Tarjouspalvelu.fi-palvelussa Tarjouspalvelu.fi/Kirkkonummi-sivuilla sekä Hankintailmoitukset.fi-palvelussa (HILMA) www.hilma.fi  (hakiessasi Kirkkonummen kunnan tarjouspyyntöjä ao. palvelussa hakusanaksi kannattaa kirjoittaa ”Kirkkonummen kunta”).

Kirkkonummen kunnan vireillä oleviin (julkaistuihin) ns. pienhankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin voit tutustua Pienhankintapalvelut.fi palvelussa  Pienhankintapalvelu.fi/Kirkkonummi-sivuilla 

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä tarjouspyynnöissä voit tehdä tarjouksen Tarjouspalvelu.fi palvelussa www.tarjouspalvelu.fi  (tarjouksen jättäminen ao. palvelussa edellyttää palveluun rekisteröitymistä).

Ns. pienhankintoja koskevissa tarjouspyynnöissä voit tehdä tarjouksen Pienhankintapalvelut.fi-palvelussa www.pienhankintapalvelu.fi  (tarjouksen jättäminen ao. palvelussa edellyttää palveluun rekisteröitymistä).

Tietoa julkista hankinnoista

Tietoa julkisista hankinnoista on saatavilla useista lähteistä, seuraavina niistä muutamia:

 www.hilma.fi jossa voit tutustua kansallisen kynnysarvon ylittäviin, hankintayksiköiden (kuten kunnat, valtio, seurakunta) julkaisemiin tarjouspyyntöihin.

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 ajantasainen hankintalainsäädäntö.

 www.hankinnat.fi Kuntaliittoon kuuluvan Julkisten hankintojen neuvontayksikön tuottamaa ohjeistusta julkisten hankintojen toteuttamisesta. 

 www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/hankintamenettelyote.html 

lisätietoa hankintamenettelyihin liittyvistä rikosrekisteriotteista (lähinnä EU-hankinnat) sekä niiden tilaamisesta

Hankinta-Suomi - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia. 

Kirkkonummen kunnan hankintayksikön yhteystiedot

Ari Hasu, controller, puh. 040 574 8599/ etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Taina Väre, hankinta-asiantuntija, puh. 040 573 8417/ etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Jari Mulari, hankinta-asiantuntija, puh. 050 413 7406/ etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Mikäli haluat lisätietoa Kirkkonummen kunnan hankinnoista voit lähettää kysymyksesi myös osoitteeseen hankinta@kirkkonummi.fi, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.