Hankinnat

Hankinnat

Kirkkonummen kunta hankkii kuntalaisille tarjottaviin palveluihin liittyen organisaationsa ulkopuolelta merkittävissä määrin erilaisia tavaroita, palveluita ja rakennusurakoita. Kunnan hankinnat kilpailutetaan noudattaen hankintalakia sekä kunnan omaa hankintaohjeistusta.

Hankintakalenteri

Oheisesta hankintakalenterista näet Kirkkonummen kunnassa suunnitteilla/ valmistelussa olevia hankintoja (vielä julkaisemattomat tarjouspyynnöt) ja hankintaa valmistelevan asiantuntijan yhteystiedot.

Hankintakalenteri (pdf)

Kirkkonummen kunnassa vireillä olevat hankinnat ja tarjouksen tekeminen

Voit tutustua Kirkkonummen kunnan vireillä oleviin (julkaistuihin) tarjouspyyntöihin Tarjouspalvelu.fi -palvelussa sekä Hankintailmoitukset.fi -palvelussa (HILMA) www.hilma.fi  (hakiessasi Kirkkonummen kunnan tarjouspyyntöjä ao. palvelussa hakusanaksi kannattaa kirjoittaa ”Kirkkonummen kunta”).

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä tarjouspyynnöissä voit tehdä tarjouksen Tarjouspalvelu.fi -palvelussa(tarjouksen jättäminen ao. palvelussa edellyttää palveluun rekisteröitymistä).

Tietoa julkista hankinnoista

Tietoa julkisista hankinnoista on saatavilla useista lähteistä, seuraavina niistä muutamia:

 www.hilma.fi jossa voit tutustua kansallisen kynnysarvon ylittäviin, hankintayksiköiden (kuten kunnat, valtio, seurakunta) julkaisemiin tarjouspyyntöihin.

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 ajantasainen hankintalainsäädäntö.

 www.hankinnat.fi Kuntaliittoon kuuluvan Julkisten hankintojen neuvontayksikön tuottamaa ohjeistusta julkisten hankintojen toteuttamisesta. 

 www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/hankintamenettelyote.html 

lisätietoa hankintamenettelyihin liittyvistä rikosrekisteriotteista (lähinnä EU-hankinnat) sekä niiden tilaamisesta

Hankinta-Suomi - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia. 

Kirkkonummen kunnan hankintayksikön yhteystiedot

Mikäli haluat lisätietoa Kirkkonummen kunnan hankinnoista voit lähettää kysymyksesi myös osoitteeseen hankinta@kirkkonummi.fi, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Puhelinvaihteen numero on 09 29671.   Puhelinvaihde palvelee klo 8.30 - 15.30.