Gesterbyn koulukeskus

(Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Kyrkslätt gymnasium)

Tarveselvitystyö käynnissä

hankesuunnitelma käynnistetään 8/2017