Avustukset nuorisoyhdistyksille

Nuorisojärjestöt ja -yhdistykset voivat saada avustuksia toimintaansa, jonka alueella toimivat.

Kunnan tehtävänä on tukea nuorisotoimintaa kunnassa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista ja avustusten myöntämisestä

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta jakaa nuorisojärjestöille seuraavia avustuksia:

  • Toiminta-avustuksen ennakko
  • Toiminta-avustus
  • Toimitila-avustus
  • Kohdeavustukset: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät, toiminnan käynnistäminen

Avustuksia voivat hakea kirkkonummelaiset nuorisojärjestöt ja –yhdistykset.

Avustuskuulutukset ovat nähtävänä kunnan julkisten ilmoitusten ilmoitustaululla ja Kirkkonummen Sanomissa.

Hakuohjeita ja -lomakkeita saat myös Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Ervastintie 2, 1. kerros).

Avustushakemukset tulee toimittaa määräaikoihin mennessä postitse: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai tuomalla hakemuksen Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.

Avustusohjesääntö ja kuulutus:

Muista, että lomakkeet on allekirjoitettava yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla ja toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen määräajan puitteissa. Avustuslomakkeita ei voi palauttaa sähköisesti.

Nuorisopalveluiden tulostettavat lomakkeet:

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri - Vapaa-ajan palvelut
etuudet / avustukset, järjestöt / nuorisojärjestöt

Yhteystiedot


Vapaa-aikasihteeri
Risto Rossi
puh 040 753 8906


Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Päivi Sorvari
puh 040 126 9625

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi