Avustukset liikuntayhdistyksille

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat saada avustuksia toimintaansa, jonka alueella toimivat.

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kuntien tehtävänä on tukea paikallisia liikuntaseuroja. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista ja avustusten myöntämisestä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta jakaa liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille seuraavia avustuksia:

  • Kohdeavustus palkkakustannuksiin Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta. 
  • Toiminta-avustuksen ennakko.
  • Toiminta-avustus. 
  • Kohdeavustus liikuntapaikan perustamiseen/ perusparannukseen. 
  • Kohdeavustus jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen. 
  • Kohdeavustus meripelastustoiminnan edistämiseen. 
  • Kohdeavustus kartan valmistuskuluihin.
  • Kohdeavustus koulutustoiminnan kuluihin. 
  • Kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin.

HUOM! Koronakohdeavustus vain vuosi 2022.

Avustuksia voivat hakea kirkkonummelaiset urheiluseurat ja liikuntayhdistykset.

Avustuskuulutukset ovat nähtävänä kunnan julkisten ilmoitusten ilmoitustaululla ja Kirkkonummen Sanomissa.

Hakuohjeita ja -lomakkeita saat myös Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Ervastintie 2, 1. kerros).

Lisätietoja avustusten hausta saa nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimistosta vapaa-aikasihteeriltä tai liikunta- ja nuorisopalveluiden vastuuhenkilöltä, nuoriso- ja liikuntajohtajalta 09-29671 (vaihde)

Avustushakemukset tulee toimittaa määräaikoihin mennessä postitse: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai tuomalla hakemuksen Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.

Avustusohjesääntö ja kuulutus:

Muista, että lomakkeet on allekirjoitettava yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla ja toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen määräajan puitteissa. Avustuslomakkeita ei voi palauttaa sähköisesti.

Liikuntapalveluiden tulostettavat lomakkeet:

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Liikunta ja ulkoilu - Liikunta ja urheilu
etuudet / avustukset

Yhteystiedot

Vapaa-aikasihteeri
Risto Rossi
puh 040 753 8906

Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Päivi Sorvari
puh 040 126 9625

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi