Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kirkkonummelaiset kulttuurijärjestöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kirkkonummelaiset kulttuurijärjestöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kirkkonummen kunta tukee paikallista kulttuuritoimintaa vuosittain jaettavilla järjestöavustuksilla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista. Avustusten myöntämisestä päättää lautakunnan alainen vapaa-aikajaosto. Periaatteet on määritelty avustusohjesäännössä.

Kulttuuritoimen työntekijöitä saa apua ja neuvoja avustushakemusten tekemiseen.

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina säännölliseen toimintaan sekä kohdeavustuksina mm. tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Järjestöavustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuajat 2020

Toimintasopimusavustuksen ennakko, 15.1.2020 klo 16:00 mennessä.

Toimintasopimusavustus 37 600 €, 15.1.2020 klo 16:00 mennessä.

Yleisavustusten ennakot, 31.1.2020 klo 16:00 mennessä.

Yleisavustukset, 57 000 €, 31.3.2020 klo 16:00 mennessä.

Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 11 100 €, 31.3.2020 klo 16:00 mennessä.

Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 4 000 €, 31.3.2020 klo 16:00 mennessä.
Ryhmässä tai yhteisössä on oltava vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke tulee toteuttaa Kirkkonummella vuoden 2020 aikana. 

Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 4 000 €, 30.9.2020 klo 16:00 mennessä.

Avustusten jaossa painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa ja kohdeavustusten osalta erityisesti paikallisen toiminnan kehittämistä.

Tunnustuspalkinnot 800 €, ehdotusten jättämisaika päättyy 15.5.2020 klo 16:00. Myöntämisperusteena vuonna 2020 on ansiokas työ visuaalisten taiteiden alalla Kirkkonummella.
Tunnustuspalkinto voidaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle.

Ehdotukset tulee laatia tarkoitusta varten osoitetulle lomakkeelle. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Hakemukset tulee tehdä Kirkkonummen kunnan osoittamille hakulomakkeille.

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.
Hakulomakkeita ja hakuohjeita saa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Kirkkonummi, Ervastintie 2, 1. kerros).

Hakemusten täytyy olla perillä määräaikoihin mennessä.
Postiosoite: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi
Katuosoite: Kirkkonummen kunnantalo, palvelupiste, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Lisätietoja avustusten hausta saa kulttuuritoimistosta 09 29671 (vaihde), kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri,Kulttuuri - Taiteet
etuudet / avustukset, avustuslaji / toiminta-avustus, keskinäinen toiminta / kulttuuritoiminta

Maaret Eloranta

040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulttuuritoimenjohtaja