Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kirkkonummelaiset kulttuurijärjestöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kirkkonummelaiset kulttuurijärjestöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kirkkonummen kunta tukee paikallista kulttuuritoimintaa vuosittain jaettavilla järjestöavustuksilla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista. Avustusten myöntämisestä päättää lautakunnan alainen vapaa-aikajaosto. Periaatteet on määritelty avustusohjesäännössä.

Kulttuuritoimen työntekijöitä saa apua ja neuvoja avustushakemusten tekemiseen.

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina säännölliseen toimintaan sekä kohdeavustuksina mm. tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Järjestöavustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuajat 2021

Toimintasopimusavustuksen ennakko, 15.1.2021 klo 16:00 mennessä.

Toimintasopimusavustus 33 250 €, 15.1.2021 klo 16:00 mennessä.

Yleisavustusten ennakot, 31.1.2021 klo 16:00 mennessä.

Yleisavustukset, 53 000 €, 31.3.2021 klo 16:00 mennessä.

Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 9 900 €, 31.3.2021 klo 16:00 mennessä.

Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 2 000 €, 31.3.2021 klo 16:00 mennessä.
Ryhmässä tai yhteisössä on oltava vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke tulee toteuttaa Kirkkonummella vuoden 2021 aikana.

Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 3 333 €, 30.9.2021 klo 16:00 mennessä.

Avustusten jaossa painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa ja paikallisen toiminnan kehittämistä.

Tunnustuspalkinnot 2000 €, 31.8.2021 klo 16:00 mennessä.

Myöntämisperusteet: Ansiokas työ kulttuurien kohtaamisen edistämisessä Kirkkonummella / Nuoren henkilön ansiokas taide- ja kulttuuritoiminta.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Hakemukset tulee tehdä Kirkkonummen kunnan osoittamille hakulomakkeille.

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.
Hakulomakkeita ja hakuohjeita saa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Kirkkonummi, Ervastintie 2, 1. kerros).

Hakemusten täytyy olla perillä määräaikoihin mennessä.
Postiosoite: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi
Katuosoite: Kirkkonummen kunnantalo, palvelupiste, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Lisätietoja avustusten hausta saa kulttuuritoimistosta 09 29671 (vaihde), kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri,Kulttuuri - Taiteet
etuudet / avustukset, avustuslaji / toiminta-avustus, keskinäinen toiminta / kulttuuritoiminta

Maaret Eloranta

040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulttuuritoimenjohtaja