Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kirkkonummelaiset kulttuurijärjestöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kirkkonummen kunta tukee paikallista kulttuuritoimintaa vuosittain jaettavilla järjestöavustuksilla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista sekä avustusten myöntämisestä. Periaatteet on määritelty avustusohjesäännössä.

Kulttuuritoimen työntekijöitä saa apua ja neuvoja avustushakemusten tekemiseen.

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina säännölliseen toimintaan sekä kohdeavustuksina mm. tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Järjestöavustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuajat 2022

Toimintasopimusavustuksen ennakko, 15.1.2022 klo 16:00 mennessä.
Toimintasopimusavustus 33 250 €, 15.1.2023 klo 16:00 mennessä.

Yleisavustusten ennakot, 31.1.2022 klo 16:00 mennessä.
Yleisavustukset 53 000 €, 31.3.2022 klo 16:00 mennessä.

Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 9 000 €, 31.3.2022 klo 16:00 mennessä.

Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 2 000 €, 31.3.2022 klo 16:00 mennessä.
Ryhmässä tai yhteisössä on oltava vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke tulee toteuttaa Kirkkonummella vuoden 2022 aikana.

Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 3 130 €, 30.9.2022 klo 16:00 mennessä.

Avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja paikallisen toiminnan kehittämiseen.

Tunnustuspalkinnot 1000 €, 30.9.2022, hakuaika klo 16:00 mennessä.
Myöntämisperuste: Nuoren henkilön (29 vuotta tai alle 30-v.) ansiokas taide- ja kulttuuritoiminta.

Kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset 2022
- 12 000 € 31.3.2022 klo 16:00 mennessä
- 7 000 € 30.9.2022 klo 16:00 mennessä

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 01.12.2021 § 82 liitteessä ”Kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset 2022” selostetuin ehdoin.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Hakemukset tulee tehdä Kirkkonummen kunnan osoittamille hakulomakkeille.

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan kuulutuskanavalla.
Hakulomakkeita ja hakuohjeita saa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Kirkkonummi, Ervastintie 2, 1. kerros).

Hakemusten täytyy olla perillä määräaikoihin mennessä.
Postiosoite: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi
Katuosoite: Kirkkonummen kunnantalo, palvelupiste, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Lisätietoja avustusten hausta saa kulttuuritoimistosta 09 29671 (vaihde), kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri,Kulttuuri - Taiteet
etuudet / avustukset, avustuslaji / toiminta-avustus, keskinäinen toiminta / kulttuuritoiminta

Maaret Eloranta

040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulttuuritoimenjohtaja