Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava

Tilanne: Aloitusvaihe (21.3.2019)

Hanke sijaitsee Pohjoisella Kirkkonummella Veikkolan taajaman keskeisellä osalla. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 6,3 km2 ja siellä asuu hieman yli 500 asukasta (v. 2019). Taustana suunnitteluhankkeelle on Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) meneillään oleva yleissuunnittelu ja tarve osoittaa suunnittelun mukainen oleva ratalinjaus lainvoimaisessa yleiskaavassa. Kunnan tavoitteena on osoittaa osayleiskaavassa lähijunaliikennettä palvelevan Veikkolan seisakkeen sijainti sekä sinne johtavat liikenneyhteydet.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 21.3.2019 (§ 55)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023, kunnanvaltuusto 4.3.2019 (§ 13)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023, kunnanhallitus 18.2.2019 (§ 47)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023, kuntatekniikan lautakunta 31.1.2019 (§ 26)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587