Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava

Tilanne:  Valmisteluvaihe (22.4.2021)

Hanke sijaitsee Pohjoisella Kirkkonummella Veikkolan taajaman keskeisellä osalla. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 6,3 km2 ja siellä asuu hieman yli 500 asukasta (v. 2019). Taustana suunnitteluhankkeelle on Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) meneillään oleva yleissuunnittelu ja tarve osoittaa suunnittelun mukainen oleva ratalinjaus lainvoimaisessa yleiskaavassa. Kunnan tavoitteena on osoittaa osayleiskaavassa lähijunaliikennettä palvelevan Veikkolan seisakkeen sijainti sekä sinne johtavat liikenneyhteydet.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.4.2021 § 61

Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.6. - 11.9.2020

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 48
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.03.2020 § 34

Kaavakartta (piir.nro 3406)

Merkit ja määräykset

Kaavaselostus

Liitteet

Esittelyvideo suomeksi n. 18 min. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään pe 14.8. klo 9-12, ti 18.8. klo 9-15 ja ke 26.8. klo 9-15. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi  puh. 040 538 9587 (lomalla 29.6. – 12.8.2020)


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 21.3.2019 (§ 55)

Vireilletulo 7.6.2019 kuulutus

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023, kunnanvaltuusto 4.3.2019 (§ 13)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023, kunnanhallitus 18.2.2019 (§ 47)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023, kuntatekniikan lautakunta 31.1.2019 (§ 26)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587