Kirkkolaakson kauppakeskus

Tilanne: Aloitusvaihe (31.1.2019)

Hanke koskee Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitsevaa Kirkkolaakson kauppakeskusta, jota suunnitellaan laajennettavaksi Limnellin aukiolle, osin rakentamattomalle asuinkerrostalokorttelille ja Kirkkonummentien uudistettavan rautatiesillan alle. Tavoitteena on liikekeskustan palvelutarjonnan monipuolistuminen ja vetovoiman parantaminen. Suunnittelualue rajautuu kunnantaloon, Asematiehen, rantarataan sekä Kirkkolaaksossa kauppakeskuksen itäpuoleiseen kerrostalokortteliin, puistoon ja Saloviuksentiehen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Aloitusvaihe:

Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava, alustava maankäyttösuunnitelma. Kuntatekniikan lautakunta 31.1.2019 (§ 27)

Kirkkonummen liikekeskustan suunnittelutilanne, Kuntakehitysjaosto 18.12.2018 (§102)

Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaavamuutoksen kaavoituksen käynnistämissopimus, Kuntakehitysjaosto 12.6.2018 (§ 55)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657