Munkinmäki korttelit 202 ja 203, asemakaavanmuutos

Tilanne: Hyväksymisvaihe 16.5.2022

Kaavamuutoshanke sijaitsee Munkinmäen alueella, Munkinmäentien varrella. Se rajoittuu etelässä Länsiväylään, käsittäen korttelit 202 ja 203.

Suunnittelualueella on voimassa Munkinmäen asemakaava (lainvoimainen v. 2004). Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 203 on osittain merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja (KL-1) ja osittain toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Kortteli 202 on osittain merkitty liike– ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) ja osittain toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluu osa Puropuiston lähivirkistysalueesta (VL) sekä osa Munkinmäentien ja Purokummuntien katualueista.

Munkinmäen asemakaavan kortteleiden 202 ja 203 koskevan kaavamuutoksen tavoitteena on edistää Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen tarjontaa. Tavoitteena on sallia erilaisten liiketilojen, kuten elintarvikekaupan rakentaminen kortteliin 203. Lisäksi kortteliin (203) on tarkoitus sijoittaa kaasunjakeluasema, alueella kulkevan maakaasujohdon tuntumaan. Suunnittelussa otetaan kantaa myös Munkinmäentien ja Purokummuntien liikennejärjestelyihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältämän ja kaavoitusohjelman perusteella laaditun arvion mukaisesti kaavaehdotus on tarkoitus saada käsittelyyn keväällä 2020. Kaavamuutos on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2020.


Hyväksymisvaihe:

Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavan muutos (hanke 10310), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Kunnanvaltuusto 16.05.2022 § 41

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 151

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.4.2022 § 39

Ehdotusvaihe:

Asemakaavan muutosehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 25.5. - 26.6. 2020 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kaavakartta (piir.nro 3403)

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Kunnanhallitus 04.05.2020 § 149
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 47

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään ti 9.6. klo 9-12 ja to 11.6. klo 9-12. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Tero Luomajärvi,
puh. 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020 (§ 29).

Vireilletulo 27.3.2020 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657