Kirkkonummi Helsingin seudulla

Kirkkonummen kunnan sijainti lähellä Helsinkiä ja Espoota sekä kunnan erinomaiset liikenneyhteydet tekevät Kirkkonummesta houkuttelevan paikan yritystoiminnalle. Kirkkonummi sijaitsee rantaradan varrella, ja kunnasta on hyvät yhteydet Helsinkiin valtatie 51:tä ja Turun moottoritietä pitkin sekä kehä III:a pitkin mm. lentokentälle.

Kirkkonummelta ja muualta Helsingin seudulta yritykset saavat hyvin koulutettua työvoimaa sekä kasvavan väestön mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Kirkkonummelta on hyvät yhteydet seudun oppilaitoksiin aina Aalto-yliopistoa myöten.

Kirkkonummen kunta rakennuttaa aktiivisesti uutta infrastruktuuria ja kaavoittaa asuin- ja yrityskäyttöön tulevia tontteja sekä tarjoaa yrityksille laadukkaita kunnallisteknisiä palveluja (katujen kunnossapito, vesihuolto, jäteveden käsittely jne.).

Kunnassa toimii vireä yrittäjäyhdistys Kirkkonummen Yrittäjät ry, jonka kanssa kunta tekee paljon yhteistyötä. Kunta käy aktiivista vuoropuhelua myös muiden kunnassa toimivien yritysten kanssa. Kirkkonummen kunta on myös Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyhteisö. 

Investoinnit ja hankinnat

Kunta investoi vuosittain yli 20 miljoonaa euroa rakentamiseen ja hankkii palveluja ja hyödykkeitä yli 85 miljoonalla eurolla. Ostopalveluiden hankinnan kautta kunta on useiden yritysten yhteistyökumppani. Kunta edistää vapaata kilpailua yrityskentässä toimimalla vastuullisesti julkisissa hankinnoissa.

Oppilaitosyhteistyö

Kunta rahoittaa ja ohjaa seudun ammatillisten oppilaitosten toimintaa varmistaen ammattitaitoisen työvoiman saannin alueen yrityksille. Oppilaitoksilta tilataan myös kunnan oman henkilökunnan koulutusta. Kunta toimii ajoittain harjoittelupaikkana oppilaitoksista valmistuville opiskelijoille, joista osa työllistyy opintojen jälkeen yrityksiin. Oppilaitosten hanketoiminta on aktiivista ja niiden tarjoamista yrityspalveluista mm.Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyötä kunnan kanssa pitkään.

Yritysneuvonta: YritysKirkkonummi

Kirkkonummen kunnassa saat yritysneuvontapalvelut YritysKirkkonummelta, eli YritysEspoon kautta. YritysEspoon yritysneuvojat ottavat asiakkaita vastaan myös Kirkkonummen kunnantalolla, varaa aika tästä >.

Maaseutuelinkeinot

Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto

Kirkkonummen kunta hoitaa maaseutuviranomaiselle määrätyt tehtävät ja palvelut sekä maaseudun ja maatalouselinkeinojen kehittämistehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, yhteistyössä seudun 8 muun kunnan kanssa vuoden 2013 alusta lukien. Palvelujen tuotannon isäntäkuntana toimii sopimuksen mukaisesti Inkoon kunta. Kirkkonummen kunta rahoittaa lisäksi vuosittain Pomoväst ry:n paikallista maaseudun kehittämisohjelmaa. Ohjelman rahoitukseen osallistuvat EU,valtio ja kunnat. Ohjelmanpäämääränä on mm. edistää yrittäjyyttä ja lisätä työpaikkoja Länsi-Uudellamaalla. Kunta on myös mukana Etelä-Suomen kalatalousohjelmassa (ESKO), jonka painopisteinä ovat mm. yrittäjyys ja innovaatiot.

KUUMA-yhteistyö

Kirkkonummen kunta on osa ns. KUUMA-kuntien ryhmää. KUUMA-kumppanuus on kymmenen Helsingin seudun kehyskunnan, yrityselämän ja oppilaitosten yhteistoimintaa.Yhteistyön tavoitteena on kehittää aluetta kilpailukykyisenä ja omaleimaisena asuin- ja yritysympäristönä sekä hoitaa kuntien tehtäviä yhdessä. Tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä KUUMA-alueella. Yhteistyön avulla haetaan vaikuttamismahdollisuuksia myös mm. ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton päätöksentekoon. Elinkeinoasioiden lisäksi KUUMA-yhteistyöllä koordinoidaan maankäytön ohjaukseen, asumiseen ja liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyviä asioita.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Helsinki Ring of Industry #boring