Ympäristötekniset tutkimukset Kvarnbyn entisen maankaatopaikan alueella

08.08.2019 13:31

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettävät yhteistyössä Korsolammentien
varressa entisen maankaatopaikan alueella ympäristöteknisiä tutkimuksia. Selvitykset ovat
osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoonohjelmaa.
Sitowise Oy toteuttaa selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt.

Kohteen ympäristötekniset tutkimukset toteutetaan elokuussa 2019 viikoilla 33 ja 34. Työt
tehdään päiväaikaan käyttäen kairaa ja kaivinkonetta. Työstä ei aiheudu alueen
ympäristölle haittaa tai vahinkoa mahdollisen meluhaitan lisäksi. Tutkimustulosten
perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskinhallintatoimenpiteille. Selvitys
valmistuu lokakuun 2019 aikana.

Lisätietoja:

Kirkkonummen kunta, Sari Soini, puh. 040 1269 678, sari.soini@kirkkonummi.fi
Pirkanmaan ELY-keskus, Päivi Turtia, puh. 0295 036132, paivi.turtia@ely-keskus.fi

www.maaperakuntoon.fi