Ympäristötarkastajan päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, louhintaa ja murskausta kiinteistöllä 257-6-9901-1, Riistametsän kaava-alueen rakentaminen

03.01.2022 11:31

Kategoria: Kuulutukset

2021-147-IPM
LP-257-2021-03116

Ympäristötarkastaja on tehnyt 3.1.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Iletekniikka Oy:lle annettu päätös koskee louhintaa ja murskausta kiinteistöllä 257-6-9901-1 (Sundsbergin yritystie, Riistametsän kaava-alue). 

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 3.1.-9.2.2022 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 3.1.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 10.1.2022. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 9.2.2022. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 30.12.2021

Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja