Ympäristötarkastajan päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, kallioleikkauksen lujitus Kehä III:lla Sundsbergin liittymän kohdalla 6.11.2021 ja 13.11.2021

02.11.2021 09:54

Kategoria: Kuulutukset

2021-127-IPM

Ympäristötarkastaja on tehnyt 2.11.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Destia Oy:lle annettu päätös koskee kallioleikkauksen lujitusta Kehä III:lla Sundsbergin liittymän kohdalla 6.11.2021 ja 13.11.2021. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 2.11.-9.12.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 2.11.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.11.2021. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 9.12.2021. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Liite: Päätös 2.11.2021 § 33
Liite: Valitusosoitus, 2021-127-IPM

Kirkkonummella 29.10.2021

Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja