Ympäristötarkastajan päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, kallioleikkauksen lujitus Kehä III:lla Sundsbergin liittymän kohdalla 27.11.2021 ja 4.12.2021

19.11.2021 09:00

Kategoria: Kuulutukset

2021-132-IPM

Ympäristötarkastaja on tehnyt 19.11.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Destia Oy:lle annettu päätös koskee kallioleikkauksen lujitusta Kehä III:lla Sundsbergin liittymän kohdalla 27.11.2021 ja 4.12.2021. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 19.11.-27.12.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 19.11.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 27.12.2021. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Liite: Päätös 19.11.2021 § 36
Liite: Valitusosoitus, 2021-132-IPM

Kirkkonummella 17.11.2021

Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja