Ympäristötarkastajan päätös 6.4.2021 häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta: Asuinkerrostalojen pohjien louhintaa ja paalutustyötä kiinteistöillä 257-437-1-149 ja 257-437-1-150 osoitteessa Jokiniityntie 22

06.04.2021 09:50

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on tehnyt 6.4.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Bonava Suomi Oy:lle annettu päätös koskee asuinkerrostalojen pohjien louhintaa ja paalutustyötä kiinteistöillä 257-437-1-149 ja 257-437-1-150 osoitteessa Jokiniityntie 22.

 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 6.4.­–13.5.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi.Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 13.5.2021. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 31.3.2021

KIRKKONUMMEN KUNTA

Ympäristötarkastaja