Ympäristötarkastaja on tehnyt 21.8.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, Ralf Ajalin Oy

21.08.2020 09:30

Kategoria: Kuulutukset

2020-89-IPM
LP-257-2020-01065

Ympäristötarkastaja on tehnyt 21.8.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Ralf Ajalin Oy:lle annettu päätös koskee Jorvaksen aseman parantamiseen liittyviä töitä kiinteistöllä 257-871-1-1 osoitteessa Jorvaksenkuja 23. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 21.8.­–28.9.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa julkipano.fi Tämä kuulutus on julkaistu 21.8.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.8.2020. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 28.9.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 19.8.2020
Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja

Liite: Päätös 21.8.2020 § 12
Liite: Valitusosoitus