Ympäristötarkastaja on tehnyt 20.3.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, Oy Göran Hagelberg Ab

20.03.2020 09:05

Kategoria: Kuulutukset

LP-257-2020-00280
2020-41-IPM

Ympäristötarkastaja on tehnyt 20.3.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Oy Göran Hagelberg Ab:lle annettu päätös koskee ampumaradan rakentamiseen liittyvää kiviaineksen louhintaa ja murskausta kiinteistöillä 257-496-5-184 ja 257-496-5-339 Vuohimäessä Isonsuontien varrella. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 20.3.­–27.4.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 27.4.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 20.3.2020
Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja

Liite: päätös 20.3.2020
Liite: valitusosoitus