Ympäristötarkastaja on tehnyt 19.3.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, GRK Infra Oy

19.03.2020 13:13

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on tehnyt 19.3.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. GRK Infra Oy:lle annettu päätös koskee Turunväylän melusuojauksen rakentamiseen liittyviä paalutustöitä Kirkkonummen Veikkolassa. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 19.3.­–27.4.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 27.4.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 16.3.2020
Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja

Liite: Päätös 19.3.2020
Liite: Valitusosoitus