Ympäristötarkastaja on tehnyt 14.9.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, Ingvald Lindberg Oy

14.09.2020 11:31

Kategoria: Kuulutukset

2020-104-IPM
LP-257-2020-01777

Ympäristötarkastaja on tehnyt 14.9.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Ingvald Lindberg Oy:lle annettu päätös koskee louhintatyötä kiinteistöllä 257-447-4-137 osoitteessa Muhuntie 2 Kolsarissa.

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 14.9.­–21.10.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa julkipano.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 14.9.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 21.9.2020.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 21.10.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 11.9.2020
KIRKKONUMMEN KUNTA
Ympäristötarkastaja

Liite: päätös 14.8.2020 § 13
Liite: valitusosoitus