Ympäristötarkastaja on tehnyt 13.8.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, Siklatilat Oy

13.08.2020 00:00

Kategoria: Kuulutukset

2020-95-IPM
LP-257-2020-01392

Ympäristötarkastaja on tehnyt 13.8.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Siklatilat Oy:lle annettu päätös koskee louhintatyötä kiinteistöllä 257-447-4-138 osoitteessa Osmussaarenkaari 15 Kolsarissa. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 13.8.­–21.9.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa julkipano.fi Tämä kuulutus on julkaistu 13.8.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.8.2020. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 21.9.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 11.8.2020

KIRKKONUMMEN KUNTA
Ympäristötarkastaja

Liite: päätös 13.8.2020 § 11
Liite: valitusosoitus