Ympäristötarkastaja on tehnyt 12.3.2020 päätöksen ympäristönsuojelun 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, SRV Rakennus Oy

12.03.2020 09:00

Kategoria: Kuulutukset

LP-257-2020-00191
2020-37-IPM

Dnro 226/2020

Ympäristötarkastaja on tehnyt 12.3.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. SRV Rakennus Oy:lle annettu päätös koskee Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen paalutustyötä kiinteistöllä 257-418-1-258 osoitteessa Jokiniitynpolku 5. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 12.3.­–20.4.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 20.4.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 12.3.2020
Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja

Liite: Päätös 12.3.2020
Liite: Valitusosoitus