Ympäristöpäällikkön päätös 24.5.2021 ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisesta poikkeuksellista tilanteesta, talon polttaminen kiinteistöllä 257-414-5-12, Ollaksentie 23

26.05.2021 09:26

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 24.5.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisesta poikkeuksellista tilanteesta. Päätös koskee talon polttoa kiinteistöllä 257-414-5-12, Ollaksentie 23. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 26.5.­–7.7.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi.Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen ja käsittelymaksuun voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valitusten jättöpäivä on 7.7.2021. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Janne Rainio, puh 0400 611 461, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 24.5.2021

KIRKKONUMMEN KUNTA

Ympäristöpäällikkö Anu Hynninen

Päätös poikkeuksellisesta tilanteesta Ollaksentie 23 (pdf)

Valitusosoitus (pdf)