Ympäristönsuojeluavustukset

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin.

Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää kirkkonummelaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille, joiden toiminnalla edistetään tai toteutetaan Kirkkonummen kunnan alueella:

  • ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua
  • luonnon- tai kulttuuriympäristön hoitoa
  • ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä
  • ympäristövalistusta
  • energian säästöä ja uusiutuvan energian käyttöä
  • jätteiden hyötykäyttöä, kierrätystä ja jätteiden synnyn vähentämistä
  • muita kunnan ympäristönsuojeluyksiön toiminnan tavoitteita

Avustuksia voidaan myöntää myös rekisteröitymättömille kirkkonummelaisille yhteisöille em. toimintaan edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Vuoden 2021 ympäristönsuojeluavustukset ovat haettavissa 29.1.-26.3.2021 klo 14 mennessä.

Kuulutus 2021

Linkki hakulomakkeeseen

Avustusperiaatteet