Ympäristön tilan seuranta

Järvet ja joet

Kunta seuraa säännöllisesti parinkymmenen järven tilaa. Näytteitä otetaan joka toinen vuosi.

Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Tietoja kunnan uimarantojen vedenlaadun seurannasta löytyy ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Tietoa levätilanteesta

Meri

Kirkkonummen merialueen tilaa seurataan joka toinen vuosi, vuorovuosin järviseurannan kanssa.

Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Tutustu koko Suomen meriluontoa esittelevään karttapalveluun.

Pohjavedet

Tutustu Kirkkonummen pohjavesialueisiin karttapalvelussa.

Ympäristöterveydenhuolto antaa neuvoja yksityiskaivojen kunnostuksessa ja ottaa vastaan myös kaivovesinäytteitä toimitettavaksi laboratorioon tutkittavaksi.

Pienvedet

Kirkkonummen pienvesiselvitys 2018 ja sen liitteet

Kirkkonummen pienvesiselvitys 2016

Keräämme täydentävää tietoa pienvesistä. Voit ilmoittaa havaintosi Kirkkonummen asiakaspalautteen kautta. Havainnot voi ilmoittaa lomakkeen muu kohdassa ja merkitä kohteen sijainnin karttaan. Muista jättää yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja havainnostasi.

Metsät

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Hommasissa 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Häggesbölessä 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Hästhagenin ja Veikkolan urheilupuiston eteläosan alueilla 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Jerikonmäellä 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Lillkanskogissa 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Navalanmäen ja Lemetin alueella 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Siikarannan alueella 2018

Maatalous

Kirkkonummen kunnassa tehtiin hevostallikartoitus 2019, jonka tarkoituksena oli selvittää kunnan alueella sijaitsevien tallien ympäristöasioita ja hevosmääriä. Tulosten pohjalta on laadittu hevostalliohje.

Hevostalliohje

Ilma ja ilmasto

Kirkkonummen ilmanlaadun seurannassa noudatetaan seurantaohjelmaa, joka on tehty pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle. Kuntien yhtenäinen ilmanlaadun seuranta on aloitettu vuonna 2004. Kunnan kasvihuonekaasupäästöjä seurataan vuosittain.

Kirkkonummen ilmanlaatu nyt

Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Opas puun pienpolttoon (Helsingin seudun ympäristöpalvelut: www.hsy.fi)