Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa.

Toimintaan on saatava lupa, jos siitä saattaa aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Luvanvaraisen uuden toiminnan ohella ympäristölupa on oltava toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä kaivostoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta (Lupapiste-palvelu) tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa  viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Kansainvälistyvät yritykset, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset, Suomeen ulkomailta tulevat yrittäjät, Suuryritykset, Työnantajat
Ympäristö - Ympäristöilmoitukset ja luvat
Vihannesten viljely kasvihuoneessa,Muiden yksivuotisten kasvien viljely,Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely,Öljyä sisältävien hedelmien viljely,Muu monivuotisten kasvien viljely,Poronhoito,Puunkorjuu,Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus,Kamelien ja kamelieläinten kasvatus,Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena,Kotieläintaloutta palveleva toiminta,Siementen käsittely kasvinviljelyä varten,Metsästys ja sitä palveleva toiminta,Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu),Metsätaloutta palveleva toiminta,Uraani- ja toriummalmien louhinta,Muiden värimetallimalmien louhinta,Koriste- ja rakennuskiven louhinta,Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta,Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta,Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta,Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta,Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja),Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus,Perunoiden jalostus ja säilöntä,Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus,Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus,Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus,Einesten ja valmisruokien valmistus,Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus,Lemmikkieläinten ruokien valmistus,Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus,Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus,Sukkien ja sukkahousujen valmistus,Muiden neulevaatteiden valmistus,Puun sahaus, höyläys ja kyllästys,Asennettavien parkettilevyjen valmistus,Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus,Paperin, kartongin ja pahvin valmistus,Paperisäkkien ja -pussien valmistus,Paperikauppatavaroiden valmistus,Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut,Sidonta ja siihen liittyvät palvelut,Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto,Jalostettujen öljytuotteiden valmistus,Värien ja pigmenttien valmistus,Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus,Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus,Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus,Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus,Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus,Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus,Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus,Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus,Keraamisten eristystuotteiden valmistus,Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely,Raudan ja teräksen kylmävetäminen,Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus,Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus,Metallien käsittely ja päällystäminen,Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus,Lukkojen ja saranoiden valmistus,Metallipakkausten ja -astioiden valmistus,Kevytmetallipakkausten valmistus,Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus,Muiden metallituotteiden valmistus,Elektronisten komponenttien valmistus,Kalustettujen piirilevyjen valmistus,Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus,Optisten kuitukaapelien valmistus,Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus,Muiden sähkölaitteiden valmistus,Hydraulisten voimalaitteiden valmistus,Pumppujen ja kompressoreiden valmistus,Muiden hanojen ja venttiilien valmistus,Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus,Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus,Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus,Metallin työstökoneiden valmistus,Muiden konetyökalujen valmistus,Metallinjalostuskoneiden valmistus,Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus,Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus,Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen,Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen,Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus,Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus,Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus,Kolikoiden ja mitalien valmistus,Pelien ja leikkikalujen valmistus,Hammasproteesien, keinohampaiden ym. valmistus,Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus,Metallituotteiden korjaus ja huolto,Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto,Sähkölaitteiden korjaus ja huolto,Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto,Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto,Muiden laitteiden korjaus ja huolto,Lastulevyn valmistus,Massan valmistus,Rainan kylmävalssaus,Tallennevälineiden valmistus,Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne,Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne,Muualla luokittelematon muu maaliikenteen henkilöliikenne,Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus,Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus,Sisävesiliikenteen henkilökuljetus,Sisävesiliikenteen tavarankuljetus,Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta,Esittäviä taiteita palveleva toiminta,Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut,Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta,Riisin viljely,Perunan viljely,Sokerijuurikkaan viljely,Sokeriruo'on viljely,Tupakan viljely,Koristekasvien viljely,Rypäleiden viljely,Lypsykarjan kasvatus,Lampaiden ja vuohien kasvatus,Porsastuotanto,Lihasikojen kasvatus,Kananmunien tuotanto,Broilerien tuotanto,Muu siipikarjatalous,Turkistarhaus,Muu eläinten hoito,Kasvinviljelyn tukipalvelut,Sadon jatkokäsittely,Metsänhoito,Merikalastus,Sisävesikalastus,Kalanviljely meressä,Kalanviljely sisävesissä,Kivihiilen kaivu,Ruskohiilen kaivu,Raakaöljyn tuotanto,Maakaasun tuotanto,Rautamalmien louhinta,Liuskekiven louhinta,Turpeen nosto,Suolan tuotanto,Jäätelön valmistus,Myllytuotteiden valmistus,Sokerin valmistus,Teen ja kahvin valmistus,Kotieläinten rehujen valmistus,Viinin valmistus rypäleistä,Oluen valmistus,Maltaiden valmistus,Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto,Tupakkatuotteiden valmistus,Nahkavaatteiden valmistus,Työvaatteiden valmistus,Alusvaatteiden valmistus,Jalkineiden valmistus,Kuitulevyn valmistus,Puutalojen valmistus,Puupakkausten valmistus,Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus,Tapettien valmistus,Sanomalehtien painaminen,Muu painaminen,Koksituotteiden valmistus,Teollisuuskaasujen valmistus,Muoviaineiden valmistus,Räjähdysaineiden valmistus,Eteeristen öljyjen valmistus,Tekokuitujen valmistus,Muovipakkausten valmistus,Rakennusmuovien valmistus,Tasolasin valmistus,Tasolasin muotoilu ja muokkaus,Onton lasitavaran valmistus,Lasikuitujen valmistus,Sementin valmistus,Kalkin ja kipsin valmistus,Valmisbetonin valmistus,Muurauslaastin valmistus,Kuitusementin valmistus,Hiontatuotteiden valmistus,Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä,Kylmämuovaus tai kylmätaitto,Teräslangan veto,Jalometallien valmistus,Alumiinin valmistus,Kuparin valmistus,Muiden värimetallien valmistus,Ydinpolttoaineen valmistus,Raudan valu,Teräksen valu,Kevytmetallien valu,Muiden värimetallien valu,Aseiden ja ammusten valmistus,Metallien työstö,Työkalujen valmistus,Viestintälaitteiden valmistus,Viihde-elektroniikan valmistus,Kellojen valmistus,Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus,Paristojen ja akkujen valmistus,Kytkentälaitteiden valmistus,Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet),Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus,Moottoriajoneuvojen valmistus,Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus,Taisteluajoneuvojen valmistus,Moottoripyörien valmistus,Keittiökalusteiden valmistus,Patjojen valmistus,Muiden huonekalujen valmistus,Soitinten valmistus,Urheiluvälineiden valmistus,Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit),Luutien ja harjojen valmistus,Turvavarusteiden valmistus,Rautateiden tavaraliikenne,Paikallisliikenne,Linja-autojen tilausliikenne,Tieliikenteen tavarankuljetus,Muuttopalvelut,Putkijohtokuljetus,Meriliikenteen henkilökuljetus,Meriliikenteen tavarankuljetus,Säännöllinen lentoliikenne,Tilauslentoliikenne,Lentoliikenteen tavarankuljetus,Postin yleispalvelu,Esittävät taiteet,Taiteellinen luominen,Taidelaitosten toiminta,Urheilulaitosten toiminta,Urheiluseurojen toiminta,Kuntokeskukset,Muu urheilutoiminta,Hiihto- ja laskettelukeskukset,Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely,Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas),Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely,Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely,Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta,Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely,Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä,Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä,Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat),Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus,Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus,Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus,Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus,Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus,Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus,Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse,Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse,Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet),Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus,Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus,Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus,Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus,Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus,Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus,Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus,Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus,Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus,Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. tekniset lasituotteet,Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus,Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus,Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus,Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin,Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin,Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus,Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus,Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus,Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus,Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus,Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus,Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet),Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia,Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus,Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus,Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus,Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus,Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus,Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus,Sähköisten kodinkoneiden valmistus,Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus,Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit),Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus,Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus,Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus,Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus,Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus,Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus,Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus,Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin,Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin,Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus,Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus,Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus,Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus,Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto,Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto,Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen korjaus ja huolto,Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto,Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto,Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus,Taksiliikenne,Avaruusliikenne,Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit
hallintoluvat / ympäristöluvat