Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voivat vaikuttaa päiväkotien toimintaan

21.09.2018 17:53

Kategoria: Lapset Varhaiskasvatus

Useampi ammattijärjestö on ilmoittanut vuoronvaihto- ja ylityökiellosta kunta-alalla 26.–28.9.2018. Järjestöjen ilmoitusten mukaan työtaistelut alkavat keskiviikkona 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyvät perjantaina 28.9. klo 23.59.

Tämän seurauksena päiväkodeissa voi syntyä tilanteita, joissa aukioloajat vaihtelevat normaalista, esimerkiksi jos aamu- tai iltavuorolainen sairastuu. Muutoksia aukioloaikoihin voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla, ja pyrimme tiedottamaan niistä mahdollisimman nopeasti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Etenkin aamuisin voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa emme pysty tiedottamaan muutoksesta etukäteen.

Työtaistelutoimiin osallistuu ainakin Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty. Ammattijärjestöt vastustavat hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikentämisestä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Päivitys 25.9.2018

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut poliittisesta työtaistelusta, joka koskee kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, teknisten sopimuksen ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Ilmoituksen mukaan ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta maanantaista 1. lokakuuta klo 00.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi.

JHL:n ilmoituksen mukaan poliittinen työtaistelu ei koske kunnallisia viranhaltijoita, perhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitoa ja parityöskentelyä perhepäivähoidossa.

Päivitys 1.10.2018

Opetusalan ammatijärjestö OAJ on ilmoittanut aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kaikissa yksityisissä päiväkodeissa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 8.10.2018 klo 00.00. ja koskee kaikkia yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. Kielto on voimassa toistaiseksi.

OAJ:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät siis tässä vaiheessa koske kuntasektorilla työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodin johtajia. OAJ on kuitenkin ohjeistaneet jäseniään koko varhaiskasvatussektorilla, että nämä ottavat huomioon maanantaina 1.10.2018 käynnistyvän JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ja pitäytyvät vain omissa työtehtävissään.

kirkkonummen kunnan majakka-logo