Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset

Vammaiselle henkilölle korvataan tarpeen mukaisesti ylimääräiset kustannukset.

Korvauksia  ylimääräisiin vaatetus- ja erityisravintokustannuksiin myönnetään määrärahojen puitteissa.

Vammaispalvelulain nojalla kunta on velvollinen korvaamaan vain tavanomaisen vaatetuksen ja erityisvaatetuksen välisen erotuksen. Valmisvaatteet eivät kuulu korvauksen piiriin. Korvaukset voidaan maksaa yhtenä kertakorvauksena. Yleensä kuitenkin erityisvaatetuksen kustannukset korvataan jälkikäteen tositteita vastaan.

Vammaisen henkilön tulee esittää selvitys vamman tai sairauksiensa aiheuttaman vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta, joista syntyvät ylimääräiset vaatekustannukset kunta on velvollinen korvaamaan.

Vammaisille henkilöille korvataan yksilöllisen harkinnan perusteella ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Hakijan on esitettävä lääkärintodistus, josta käy ilmi erityisravinnon tarve. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön suositus ei ole riittävä.

Ylimääräiset erityisravintokustannukset tulee selvittää asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyönä asiakkaan laatiman kustannuslaskelman ja muiden selvitysten perusteella. Ennen erityisravintokustannusten korvaamista tulee selvittää mahdolliset ensisijaiset tukimuodot. Erityisravintokustannuksiin voidaan saada korvausta lapsen hoitotuen, vammaistuen, eläkkeensaajan hoitotuen ja sairausvakuutuslain perusteella.

Asiakkaiden välisistä yksilöllisistä eroista johtuen asia tulee aina ratkaista tapauskohtaisesti.

Vammaiset
Sosiaalipalvelut - Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset