Yleistiedoksianto, vesilain mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

15.02.2021 14:55

Kategoria: Kuulutukset

UUDELY/1683/2021

Asia

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella. 

Ilmoituksen sisältö

Suunnitelma ruoppaustyöstä Kirkkonummella kiinteistön 257-492-1-29 edustan yhteisellä vesialueella 257-876-5-0. 

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 15.2.–24.3.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. 

Tiedoksiannettavat asiakirjat voi pyytää nähtäväksi Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 

Lisätietoja Juha Kuvaja, puh. 0295 021 413, sähköposti: juha.kuvaja@ely-keskus.fi 

Alla suora linkki yleistiedoksiantoihin 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Yleistiedoksianto_Gylling_Christian_ruoppaus_Kirkkonummi_15022021.pdf/f9e950b0-2d52-316e-5087-4570b70f081e?t=1613376361522