Yleistiedoksianto: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

07.09.2021 15:53

Kategoria: Kuulutukset

Asia
Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle 

Ilmoituksen sisältö
Despro Enginering Oy suunnittelee johdon sijoittamisesta yhteisille vesialueille 257-426-876-6 ja 257-466-876-1 Kirkkonummella. 

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 7.9.–7.10.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on UUDELY/6101/2021. 

Lisätietoja
Kimmo Nieminen, puh. 0295 021 339
sähköposti: kimmo.nieminen@ely-keskus.fi

Alla suora linkki yleistiedoksiantoon
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Yleistiedoksianto_alitusilmoitus_Lakatb%C3%A4cken_Kirkkonummi.pdf/9b50aede-d1a8-3388-b0ed-d8730b2810d5?t=1631000907462