Yleistiedoksianto Uudenmaan ELY-keskuksessa vireillä olevassa rakennussuojeluesityksestä ja lausuntopyyntö

07.09.2021 11:22

Kategoria: Kuulutukset

Docomomo Suomi Finland ry on tehnyt rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (jäljempänä rakennusperintölaki) mukaisen esityksen 21.12.2020 Kirkkonummen seurakuntakeskuksen (Seurakunnantie 1, kiinteistötunnus 257-418-3-56) suojelemiseksi rakennusperintölain säännösten nojalla.

ELY-keskus varaa hallintolain (434/2003) 34 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa rakennusperintölain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen rakennussuojeluesityksestä (viereiset ja vastapäiset kiinteistöt).

Lausunto tulee antaa 13.10.2021 mennessä. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Suojeluesitys ja annetut lausunnot ovat nähtävillä 6.9.2021 – 13.10.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Vireilletuloilmoitus ja lausuntopyyntö on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 6.9.2021. Vireilletuloilmoituksen ja lausuntopyynnön tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 13.9.2021.

Asiaa hoitaa ylitarkastaja Henrik Wager, puh. 029 502 1473

Alla suorat linkit:

Asia
ELY-keskus varaa hallintolain (434/2003) 34 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa rakennusperintölain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen rakennussuojeluesityksestä (viereiset ja vastapäiset kiinteistöt)

Nähtävilläpito
Suojeluesitys ja annetut lausunnot ovat nähtävillä 6.9.2021 – 13.10.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Yleistiedoksianto
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Hallintolain62YleistiedoksiantoSeurakuntakeskus.pdf/3b19bd61-f053-476d-3e66-caf47be393fd?t=1630922434921

Esitys Kirkkonummen seurakuntakuntakeskuksen suojelemisesta
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/DOCOMOMO_Kirkkonummen+srkkeskus_suojeluesitys+2020.pdf/08fde11a-a1bb-7cbb-89c3-1bb2a0e5fbde?t=1630922375103

Kansilehti
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/DOCOMOMO_Kirkkonummen+srkkeskus_suojeluesitys+2020.pdf/08fde11a-a1bb-7cbb-89c3-1bb2a0e5fbde?t=1630922375103

Kartta
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Kartta_seurakuntakeskus_5000.pdf/ca95ba48-7825-1575-4ebc-f48de2fc948a?t=1630922494275

Seurakuntakeskuksen rakennussuojelu
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/KIRKKONUMMI%2C+seurakuntakeskuksen+rakennussuojelu.PDF/fc9252a4-1b49-e26b-3b49-05d082263a88?t=1630922518693

Liite 1.
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Liite1.PDF/b631f6a0-fc03-a540-7145-edc875d0c928?t=1630922560535

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (jäljempänä rakennusperintölaki) mukainen väliaikainen vaarantamiskielto
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Rakennussuojeluesitys%2C+Vaarant.pdf/2dc21f7e-b8a1-93f4-249c-fab4210afe9a?t=1630922605643

Viereiset kiinteistöt
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/UUDELY_14431_2020+Viereiset+kiinteist%C3%B6t.pdf/7e3f0c07-5e0c-8b98-600b-206fbc3c21eb?t=1630922646230