Kirkkonummen kunnan päätös 27.8.2020 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

31.08.2020 12:50

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 27.8.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi. 

Kirkkonummen kunnan päätös 27.8.2020 205/10.03.01.01/2020/82 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot: 

Toyota Yaris Verso, rekisterinumero 002MCJ 

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta. 

Ilmoituksen julkaisuajankohta 31.8.2020 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta. 

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15 

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut