Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 25.6.2020 nro 67 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

29.06.2020 09:20

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 25.6.2020 nro 67 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 25.6.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

Kirkkonummen kunnan päätös 25.5.2020 205/10.03.01.01/2020/67 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot:

Seat Ibiza kilvetön, väri valkoinen, siirtopaikka Sale Masala

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta.

Ilmoituksen julkaisuajankohta 29.6.2020

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta.

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut