Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 24.3.2021 nro 53 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

25.03.2021 08:46

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 24.3.2021 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi. 

Kirkkonummen kunnan päätös 24.3.2021, 1191/2020/53 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot: 

Audi A6 Allroad rekisterinumero 637MDN 

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta. 

Ilmoituksen julkaisuajankohta 25.3.2021 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta. 

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15.

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut