Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 23.12.2020 nro 123 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

07.01.2021 09:20

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 23.12.2020 nro 123 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 23.12.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

 

Kirkkonummen kunnan päätös 23.12.2020 205/10.03.01.01/2020/123 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot:

 

Peugeot 306 rekisterinumero GEK-725

 

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta.

 

Ilmoituksen julkaisuajankohta 7.1.2021

 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta.

 

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15

 

Kirkkonummen kunta

Kunnallistekniikkapalvelut