Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 18.11.2020 nro 111 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

19.11.2020 09:51

Kategoria: Kuulutukset

YLEISTIEDOKSIANTO: Kirkkonummen kunnan päätös 18.11.2020 nro 111 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

 

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 18.11.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

Kirkkonummen kunnan päätös 18.11.2020 205/10.03.01.01/2020/111 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot:

 

Honda Accord rekisterinumero 197ASK

 

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta.

 

Ilmoituksen julkaisuajankohta 19.11.2020

 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta.

 

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15

 

Kirkkonummen kunta

Kunnallistekniikkapalvelut