Yleistiedoksianto: Kirkkonummen kunnan päätös 12.3.2021 nro 59 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset

24.03.2021 13:12

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 12.3.2021 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi. 

Kirkkonummen kunnan päätös 12.3.2021, 1191/10.03.01.01/2020/59 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot: 

Nissan X-trail rekisterinumero –
Siirtopaikka Lindalintie P-paikka 

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta. 

Ilmoituksen julkaisuajankohta 24.3.2021 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta. 

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15. 

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut