Yleistiedoksianto 19.5.2020

19.05.2020 08:41

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksianto 

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kirkkonummen kunta on 18.5.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi. 

Kirkkonummen kunnan päätös 18.5.2020 205/10.03.01.01/2020/56 ajoneuvon siirrosta kunnan varikolle sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot: 

Opel Astra, rekisteritunnus KIN-237, valmistenumero W0L0TGF35W2168490 

Päätös on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalolla, osoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta.

Ilmoituksen julkaisuajankohta 19.5.2020

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannosta.

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi, toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja, puh. 050 538 4957, ma-pe klo 9-15

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut